Locations of visitors to this page

Üdvözlünk a Magfogyasztó Rovarközösségeket Vizsgáló Csoport honlapján !
Az oldal frissitve: 2011.05.02
ÚJ INFORMÁCIÓK A HONLAPON:
Új zsizsikes cikk  Gaël J. Kergoat csapatától >>>>
Alex Delobel oldala a bruchiworkers rovatban >>>>
Új zsizsikfaj  jelent meg Bulgáriában
>>>>PREDISZPERZÍV MAGPREDÁTOR ROVARGUILDEK KUTATÁSAA növények magvaira, mint forrásra specializálódott rovar-közösségek beható ismerete mind ökológiai szerepüket, mind a kultúrnövények magtermesztésében okozott kártételüket tekintve nagy jelentőségű. Ezért meglepő, hogy e közösségek zoo- és fitotaxonómiai, valamint ökológiai jellemzőinek részletes feltárása egy-egy fauna- ill. flóra-területen, mindeddig a biológia egyik világszerte kevéssé művelt fejezete volt. Európában az első ilyen irányú átfogó kutatások a MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének Állattani Osztályán a 80-as években indultak meg a hazai pillangósvirágú növények prediszperzív magpredátorainak rendszeres vizsgálatával, amelybe a MTTM Állattárának, és az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai, valamint Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékeinek specialistái is bekapcsolódtak. Az eddigi eredményekből (irodalom) egyértelműen kitűnik, hogy a kutatások intenzívebbé tétele és hazánk egész területére, sőt lehetőség szerint az egész Kárpátmedencére való kiterjesztése, jelentős új eredményekkel szolgálhat a zoo- és fitotaxonomia, a közösségi ökológia, a rovar-növény evolúció területén. Az eredmények nélkülözhetetlen adatokkal segíthetik a kutatandó földrajzi területek biodiverzitásának feltárását, valamint a vadon termő és a termesztett növények közötti magpredátor-kapcsolatok még ismeretlen részleteinek tisztázását. A globális felmelegedés következtében új terjeszkedő fajok jelenhetnek meg a Kárpátmedencében. A tervezett kutatás ilyen fajok idejekorán történő észlelését is szolgálja.Módszerek:

Növények. A tervezett kutatás eredményességének alapvetően fontos feltétele a vizsgálandó növényfajok (alfajok, változatok) megbízható meghatározása. Amennyiben a begyűjtéskor a növények taxonómiai hovatartozása kétséges, megfelelő herbáriumi anyagot is biztosítunk az utólagos determinációhoz. A vadon termő és a termesztett növények éredő terméseinek rendszeres gyűjtését tervezzük, különös tekintettel az eddig még nem vagy csak kevéssé kutatott növényfajokra (alfajokra, változatokra) és földrajzi területekre.

Magpredátorok. A prediszperzív magpredátorok és a hozzájuk csatlakozó zoofágok laboratóriumi kinevelése céljából a növénymintákat jól záró, de szellős edényekben tároljuk, rendszeresen átvizsgáljuk és a kikelő rovarokat, további vizsgálatok céljára, kiemeljük.

Taxonomia, filogenetika. A növények és a prediszperziv magpredátorok identifikálásához, valamint filogenetikai kapcsolataik vizsgálatához biokémiai módszereket is használunk.

A magtermés károsodása. A magpredátoroknak a növények fitnessét csökkentő hatására a magtermés károsodásának mértékéből következtethetünk. Ehhez részletes vizsgálattal megállapítjuk a termések és külön a magvak károsodásának arányát.Irodalom:


Szentesi, Á. & Jermy, T. (1995): Predispersal seed predation in leguminous species: seed morphology and bruchid distribution. Oikos, 73: 23-32. 

Szentesi, Á., Jermy, T. & Takács, V. (1996): Niche relations in Vicia-inhabiting Bruchus spp. Entomol. Exp. Appl., 80: 152-155.

Szentesi Á. & Jermy T. (1998): Leguminosae-fajokon élõ magfogyasztó rovar-guildek: közösségszerkezet és kölcsönhatások. In: Fekete, G. (szerk.): A közösségi ökológia frontvonalai. Scientia, Budapest, 105-113.

Szentesi Á. 1999. Predispersal seed predation of the introduced false indigo, Amorpha fruticosa L. in Hungary. Acta Zool. Acad. Sci. Hung. 45, 125-141. (IF: 0,125)

Podlussány, A., Jermy, T. & Szentesi, Á. (2001): On the leguminous host plants of seed predator weevils (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) in Hungary. Acta Zool. Hung., 47: 285-299. 

Jermy T. & Szentesi Á. (2002): A tonkini óriás-zsizsik [Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)] felbukkanása hazánkban. Növényvédelem, 38: 346-348.

Jermy, T., Szentesi, Á. & Anton, K.-W. (2002): Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904) (Coleoptera: Bruchidae) first found in Hungary. Folia Entomol. Hung., 63: 49-51. 

Jermy, T. & Szentesi, A. (2003): Evolutionary aspects of host plant specialisation -- a study on bruchids (Coleoptera: Bruchidae). Oikos, 101: 196-204.  

György, Z. & Merkl, O. (2005): Seed beetles preserved in the Savaria Museum, Hungary, with a National Checklist of the family (Coleoptera: Bruchidae) – Praenorica Folia Historico-Naturalia 8: 65–78  

Szentesi, Á., Schmera, D. & Jermy,T. (2006): Spatial and temporal organisation of the pre-dispersal seed predator guild in a perennial legume, Vicia tenuifolia. Ecol. Entomol., 31: 114-122. 

György, Z (2007): To the biology of the honey locust seed beetle, Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) – Folia Entomologica Hungarica 68: 89–96. 
   


Copyright © 2009. Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, Bogárgyűjtemény
webmaster: György, Zoltán

mouseover