Podlussány, Attila


Podlussány AttilaPodlussány Attila Budapesten született, 1941. augusztus 21-én, apja Podlussány Lajos (iparművész és amatőr lepkegyüjtő), anyja Karácsonyi Ilona (tanítónő). Felesége Guralnik Judit (nyomdász és tanár) – a magyar amatőr rovargyüjtő feleségek között valószínűleg a legtürelmesebb feleség. Három gyermekük van: Zsolt, Csaba és Zsuzsanna és négy unokájuk: Máté, Barnabás, Zsófia és Réka. Erzsébet húga fordítással segíti.

Az általános iskola elvégzése után mezőgazdasági technikumot végzett, de mint városi gyerek, más, számára érdekesebb pályát választott. Nyomdász lett és 25 évig egy budapesti nyomdában dolgozott, majd a Magyar Természettudományi Múzeum házinyomdájának lett a nyomdavezetője. Nyugdíjaztatása óta a múzeum rovargyűjteményében dolgozik. Feladata az 1880 óta a Kárpát medencében gyűjtött ormányosbogár anyag meghatározása és rendezése.

A természet iránti szeretetének köszönhetően és apja hatására 1952-ben kezdett bogarakat gyűjteni. Jelenleg meglehetősen gazdag anyaga van saját gyűjtésből, valamint barátai és munkatársai gyűjtéséből. A gyűjtött anyag feldolgozásában neves külföldi specialisták segítették. (R. Borovec, B. Korotyaev, R. Caldara, E. Colonnelli, L. Magnano, M. Wanat, M. Meregalli, P. Bialooki stb.

Gyűjteménye (Coll. Podlussány) kb. 5000 ismert (determinált) ormányosbogár fajt (Curculionidae) tartalmaz, első sorban a Palearktikum területéről. (lásd külföldi gyűjtőútjai). Meglehetősen jelentős az ausztrál és más földrészekről származó bogáranyaga, azonban ezek nagy része még nem lett meghatározva (indet.).

Több tudományra új fajt talált. Három fajt maga írt le (
Bryodaemon kocsirenaeBryodaemon rozneri and Bryodaemon boroveci) Az új fajok közül néhányat róla neveztek el. (Lásd új fajok a publikációkkal) A leíratlan új fajok száma is jelentős. 1974 óta részt vett a magyar nemzeti parkok faunakutatásában, továbbá különösen Erdély (Transsylvania), a Bakony és az Alpokalja faunakutatását kedvelte. Jó az együttműködése többek között Kocs I., Rozner I., Retezár I., Orosz A., Ádám L., Szalóki D., Székely K. stb. gyűjtőtársaival. Az magyar faunakutatásban elért eredményei a publikációiban olvashatók. 

A Magyar Rovartani Társaság üléseire már gyerekként eljárt. 1970 óta tagja, 1990-ben jegyzője, majd 1993-1999-ig a Társaság titkára volt. Munkásságáért a Frivaldszky Emlékérem bronz fokozatával tüntették ki.


Személyes honlapja


Fontosabb publikációk listája:

1. Podlussány, A. (1974): A Dorcadion fulvum cervae J. Friv. ökológiai alfaj új változatai (Coleoptera: Cerambycidae) – Folia entomologica hungarica 27 (1): 183-186.
Mészáros, Z., Podlussány, A. and Retezár, I. (1976): Coleopterák rajzásának vizsgálata fénycsapdák segítségével. – Folia entomologica hungarica 29 (1): 49-58.

2. Podlussány, A. (1980): Új adatok Magyarország bogárfaunájához (Coleoptera). – Folia entomologica hungarica 41 (33) (2): 370-371.

3. Podlussány, A. (1981a): The Apionidae (Coleoptera) fauna of the Hortobágy National Park. – In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Hortobágy National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 187-190.

4.
Podlussány, A. (1981b): Ritka Apionfajok a Bakony hegységben (Col., Apionidae I.) – A Veszprém megyei múzeumok közleményei. Veszprém, 16: 109-116.


5.
Podlussány, A. (1981c): A mályvaféléken élõ Apionfajok elõfordulása a Bakony hegységben (Col., Apionidae II.) – A Veszprém megyei múzeumok közleményei. Veszprém, 16: 117-128.


6.
Podlussány, A. (1981d): Exapionfajok elõfordulása a Bakony hegységben (Col., Apionidae III.) – A Veszprém megyei múzeumok közleményei. Veszprém, 16: 129-136.


7.
Podlussány, A. (1984): A Bakony hegység áleszelény és eszelény faunája (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae) – Folia musei historico-naturalis bakonyiensis 3: 57-70.


8.
Czetõ, Zs., Podlussány, A. and Szalóki, D. (1985): Új adatok Magyarország bogárfaunájában (Coleoptera). – Folia entomologica hungarica 46 (1): 270-272.


9.
Podlussány, A. (1986): Apionidae (Coleoptera) from the Kiskunság National Park. – In: Mahunka, S. (ed.): The Fauna of the Kiskunság National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 191-195.


10.
Podlussány, A. (1987a): Elõzetes jelentés az Alpokalja Rhynchophora faunájáról. – Praenorica Folia Historico-naturalia II. Szombathely, pp.109-112.


11.
Podlussány, A. (1987b): Új adatok Magyarország bogárfaunájához. – Folia entomologica hungarica 48: 297-298.


12.
Podlussány, A. (1988): A Bakony hegység cickányormányos faunája (Coleoptera: Apionidae). – Folia musei historico-naturalis bakonyiensis 7: 75-100.


13.
Podlussány, A. (1992): A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet Rhynchophora faunája. – Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6: 141-154.


14.
Reiderné Saly, K. and Podlussány, A. (1994): A borókaszú [Phloeosinus aubei (Perris, 1855)] terjedése, gazdanövényköre és életmódja. – Növényvédelem 30 (1): 23-24.


15.
Markó, V., Merkl, O., Podlussány, A., Vig, K., Kutasi, Cs. and Bogya, S. (1995): Species Composition of Coleoptera Assemblages in the Canopies of Hungarian Apple and Pear Orchards. – Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 30 (3-4): 221-245.


16.
Podlussány, A. (1996a): Curculionoidea (Coleoptera) of the Bükk National Park. – In: Mahunka, S., Zombori, L. and Ádám, L. (eds): The Fauna of the Bükk National Park II. Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 351-387.


17.
Podlussány, A. (1996b): Curculionoidea (Coleoptera) of Õrség Landscape Conservation Area. – In: Vig, K. (ed.): Savaria 23/2 (Pars historico-naturalis): 201-273.


18.
Podlussány, A. (1996c): Magyarország ormányosalkatú bogarainak fajlistája (Coleoptera: Curculionoidea) – Folia entomologica hungarica 57: 197-225.


19.
Podlussány, A. and Kocs, I. (1996d): Kovászna megye Curculionoidea faunájának alapvetése. – Acta 1995 (Acta Hargitensia II, Aluta – XIX) I. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 57-72.


20.
Podlussány, A. (1998a): A review of the Omiamima hanakii group (Coleoptera: Curculionidae). – Folia entomologica hungarica 59: 79-101.


21.
Podlussány, A. (1998b): A Duna–Dráva Nemzeti Park Dráva-mente Curculionoidea faunájának alapvetése (Coleoptera: Curculionoidea). – Folia entomologica hungarica 59: 274-305.


22.
Podlussány, A. and Kocs, I. (1998c): Hargita megye Curculionoidea faunájának alapvetése. – Acta 1997 (Acta Hargitensia IV, Aluta – XXI) I. A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, pp. 65-80.


23.
Podlussány, A. (1999a): Curculionoidea (Coleoptera) of the Aggtelek National Park. – In: Mahunka, S. and Zombori, L. (eds): The Fauna of the Aggtelek National Park I. Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 291-328.


24.
Podlussány, A. (1999b): Két új ormányosbogár faj a Székelyföldrõl (Coleoptera: Curculionidae). – Acta 1998 (Aluta – XXII, Acta Hargitensia V) I. A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. T3 Kiadó – Sepsiszentgyörgy, pp. 105-112.


25.
Kocs, I. and Podlussány, A. (2000): Adatok Torockó és környékének ormányosalkatú bogárfaunájához (Coleoptera: Curculionidae). – Acta 1999 (Aluta – XXIII, Acta HargitensiaVI) I. A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve. T3 Kiadó – Sepsiszentgyörgy, pp. 83-88.

26.
Podlussány, A. (2001a): A Villányi-hegység ormányosbogár-szerûek (Coleoptera: Curculionoidea) családsorozatának faunisztikai alapvetése. – Folia entomologica hungarica 62: pp. 357-371.


27.
Podlussány, A. (2001b): Új ormányosalkatú bogárfajok Magyarország faunájában (Coleoptera: Curculionoidea). – Folia entomologica hungarica 62: 372-378.


28.
Podlussány, A., Jermy, T. and Szentesi, Á. (2001c): On the leguminous host plants of seed predator weevils (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) in Hungary. – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 47 (4): pp. 285-299. 


29.
Podlussány, A. (2001d): Somogy megye ormányosalkatú bogarainak katalógusa (Coleoptera: Curculionoidea). – Natura Somogyiensis 1. Kaposvár, pp. 237-252.


30.
Podlussány, A. (2002): Curculionoidea (Coleoptera) of the Fertõ–Hanság National Park. – In: Mahunka, S., Zombori, L. and Sziráki, Gy. (eds): The Fauna of the Fertõ–Hanság National Park II. Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 501-536.


31.
Merkl, O., Podlussány, A. & Szalóki, D. (2003): Ötvenkét bogárcsalád adatai a Látrányi Puszta Természetvédelmi Területrõl (Coleoptera) – Fauna and Flora of the Látrányi Puszta Natura Conservation Area. In: Ábrahám, L. (ed.) – Natura Somogyiensis 5. Kaposvár, pp. 139-171. 


32.
György, Z. & Podlussány, A. (2005): Notes on Curculionoidea of Hungary (Coleoptera: Anthribidae, Erirhinidae, Curculionoidae, Scolytidae) – Folia entomologica hungarica 66: 57-62. 

33.
Batáry, P., Báldi, A., Szél, Gy., Podlussány, A., Rozner I. & Erdõs, S. (2007): Responses of grassland specialist and generalist beetles to management amd lamdscape complexity – Diversity and Distributions 13: 196-202.


34.
Podlussány, A. (2007): A Bakony ormányosbogár-faunája (Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae) – A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 30. – Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc: 224.


35.
Vig, K., Merkl, O., Nagy, F., Ádám, L. Szalóki, D., Podlussány, A., Nádai, L., Dankovics, R. & Vadász, D. (2007): A Kenyeri reptér – tervezett különleges természetmegőrzési területnek jelölt terület – bogárfaunisztikai vizsgálata (Insecta: Coleoptera). (Examination of the Coleoptera fauna of a planned special nature-protection area at Kenyeri military airfield (Vas County, Western Hungary) (Insecta: Coleoptera). – Praenorica Folia historico-naturalia 9: 123–169.

36.
Podlussány, A & György, Z  (2008): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye. Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Apionidae, Attelabidae, Curculionidae, Nanophyidae, Rhynchitidae, Scolytidae, Urodontidae Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 32: 183-200. 

37. 
Krátký, J & Podlussány, A (2008): New weevil species in the fauna of Hungary (Coleoptera: Curulionoidea)
Folia entomologica hungarica 69: 185-188. 

38.
 Podlussány, A. (2008): Rhynchitidae. Pp. 295–296. Attelabidae. P. 296. Apionidae. Pp. 295–298. Nanophyidae. P. 298. Curculionidae. Pp. 298–307. Scolytidae. Pp. 307–308. – In: Merkl, O.: Data to the knowledge on the beetle fauna of Maramureş, Romania (Coleoptera). Studia Universitatis Vasile Goldiş, Seria Ştiinţele Vieţii (Life Science Series)18

39.
Podlussány, A. (2009): A gyűrűfűi Biodiverzitás Napokon gyűjtött ormányosalkatú bogarak (Coleoptera: Curculionoidea) – A faunistical survey on Curculionoidea (Coleoptera) at Gyűrűfű environs on the Biodiversity Days. In: Ábrahám, L. (ed.) – Natura Somogyiensis13. Kaposvár, pp. 135-146. (Supplement): 243–311.

40. (VIG, K.,) MERKL, O., (NAGY. F., ÁDÁM, L., SZALÓKI, D.,) PODLUSSÁNY,  A., (NÁDAI, L., DANKOVICS R. & VADÁSZ, D.) 2010: Sitke: Öregcser, különleges természetmegőrzési terület bogárfaunisztikai vizsgálata (Insecta: Coleoptera). (Examination of the Coleoptera fauna of a special nature-protection area at Sitke: Öregcser (Vas county, Western Hungary) (Insecta: Coleoptera).) – Savaria (A Vas Megyei Múzeumok Értesítője) 33: 29–49.

41. (NAGY, C., TARTALLY, A., VILISICS, F.,) MERKL, O., (SZITA, E.,) SZÉL, G., PODLUSSÁNY, A., RÉDEI, D., CSŐSZ, S., (POZSGAI, G., OROSZ, A., SZÖVÉNYI, G. & MARKÓ, V.) 2009: Effects of the invasive garden ant, Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990 (Hymenoptera: Formicidae), on arthropod assemblages: pattern analyses in the type supercolony. – Myrmecological News 12: 171–181.
Copyright © 2009. Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, Bogárgyűjtemény
webmaster: György, Zoltán


mouseover