Jermy, Tibor


Jermy Tibor1917-ben született. Csaknem teljes tudományos és gyakorlati munkássága a Növényvédelmi Kutatóintézethez fuzodött, ahol mint entomológus, elsosorban a termesztett növények kártevoinek biológiájával, valamint új védekezései módszerek kidolgozásával foglalkozott, beleértve a biológiai módszereket és a steril hím technikát. Már az 1950-es évek elején kimutatta a fotoperiódusnak és a táplálék minoségének dönto szerepét a rovarok diapauzájának kiváltásában. Felfedezte a növényevo rovarok tanulási képességét: a specifikus táplálék preferencia indukálásának jelenségét. Az általánosan elfogadott nézetekkel szemben azt találta, hogy az egyes rovarfajok tápnövény-spektrumát a táplálkozást gátló másodlagos növényi anyagok botanikai elofordulása, nem pedig a táplálkozást indukáló specifikus anyagok jelenléte szabja meg. A kemoreceptoroknak a legkülönbözobb szerkezetu anyagokkal szembeni ilyen jellegu érzékenysége teszi lehetové az antifidánsok növényvédelmi alkamazását.

A növényevo rovarok és tápnövényeik törzsfejlodéstani viszonyait elemezve bizonyította koevolúciós elmélet megalapozatlanságát és helyette a követo evolúció elméletét dolgozta ki. Eszerint a jelenlegi növény-rovar kapcsolatok valamennyi típusának evolúciója elfogadhatóan csak a következoképpen értelmezheto: a rovarok követték a növények evolúcióját anélkül, hogy utóbbiak evolúcióját jelentosen befolyásolták volna. A táplálékspecializáció kialakulása autonóm folyamat: a rovar tápnövény-felismerését megszabó idegrendszeri mechanizmusban (foleg a kemoreceptorokban) bekövetkezo öröklodo változások (mutációk) új tápnövény fajhoz való alkalmazkodást és idovel faji elkülönülést eredményezhet.

A szárazföldi éloközösségek elméletével foglalkozva analógiát talált a szervetlen anyagi rendszerek entrópiája és a biocönózisok energia-gazdálkodása között. Megfogalmazta a biocönotikai minimum és a biocönotikai munka maximumának törvényét. Munkatársaival egy 10 éves program keretében vizsgálta az alma és a kukorica állományok élovilágát és kimutatta azok meglepo fajgazdagságát.

Jelenleg a magyarországi pillangósvirágú növények magpredátoraival (foleg Bruchidae) foglalkozik.

Magyar Tudományos Akadémia, Növényvédelmi Kutatóintézete, Ökológiai Kutatóhely

Magyar Tudományos Akadémia
Publikációs lista:

Jermy, T. (1942): Rendszertani tanulmány a magyarországi Plesioceratákról (Diplopoda). Matem. Termtud.        Közl.,     Budapest, 39:1-82.

Jermy, T. (1951): Magyarországi megfigyelések a kolorádóbogáron. MTA Biol. és Agrártud. Oszt. Közl.,          Budapest, 2:271-296.

Jermy, T. (1952): Az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea Drury) néhány fürkészlégy (Tachinidae) élősködőjéről. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 5:123-131.

Jermy, T. (1952): A fokhagymapille (Dyspessa ulula Bkh.) (Lep. Cossidae). Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 5:133-137.

Jermy, T. (1952): A babzsizsik (Acanthoscelides obtectus Say) táplálékfogyasztása. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 5:305.

Jermy, T. & Nagy, B. (1952): A Szelényi-Viktorin-féle rovartoxikológiai módszer kiértékelési részének egyszerűsítése és a leromlás szemléletes ábrázolása. Növényvédelem, 4:1-3.

Jermy, T. (1952): A gabonaálszú (Rhizopertha dominica Fab.) előfordulása Magyarországon. Növényvédelem, 4:

Jermy, T. (1953): A fekete búzalegyekről (Phorbia securis Tiensuu, Ph. penicillifera n.sp.) (Diptera,Anthomyiidae).) Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 6:55-86.

Jermy, T. (1953): Über einige Raupenfliegen der Hyphantria cunea Drury. Acta Agron. Hung., 3:25-34.

Jermy, T. (1953): Vrednie szovki Vengrii (nabljudenije gg. 1948-1950.) Acta Agron. Hung., 3:35-56.

Jermy, T. (1953): Beiträge zur Kenntnis der schwarzen Getreideblumenfliegen (Phorbia securis Tiensuu, Ph. penicillifera Jermy) (Diptera, Anthomyiidae). Acta Agron. Hung., 3:225-255.

Jermy, T. (1955): Zönologie und angewandte Entomologie. Pflanzenschutz-Kongress. Berlin, 39-46.

Jermy, T. (1955): Vegyi védekezés vagy biológiai védekezés? MTA Agr. Tud. Oszt. Közl., 8:34-39.

Jermy, T. & Sáringer, Gy. (1955): A burgonyabogár elleni védekezés biológiai nehézségei. MTA Agr. Tud. Oszt. Közl., 8:40-44.

Jermy, T. & Sáringer, Gy. (1955): Die Rolle der Photoperiode in der Auslösung der Diapause des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineata Say) und des amerikanischen weissen Bärenspinners (Hyphantria cunea Drury) Acta Agron. Hung., 5:419-440.

Jermy, T. (1956): Növényvédelmi problémák megoldásának cönológiai alapjai. Ållatt. Közl., Budapest, 45:79-88.

Jermy, T. (1956): A burgonyabogár. Agrártudomány, 8:211-213.

Jermy, T. (1957): A termelésbiológia növényvédelmi vonatkozásai. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 7:23-33.,

Jermy, T. (1957): A növényevő rovarok táplálékspecializációjának jelentősége a növényvédelem szempontjából. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 7:45-52.

Jermy, T. (1957): Adatok a Hyphantria cunea Drury hernyóiban élősködő fürkészlegyek (Tachinidae) ismeretéhez. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 7:253-262.

Jermy, T. & Sáringer, Gy. (1957): A fotoperiódus hatása a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata Say) diapauzájára. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 7:460-462.

Jermy, T. (1957): O nekotorykh teoretitsheskykh voprosakh biocenologitsheskikh issledovaniy v prikladnoy entomologii. Zhurn. obshtsh. biol., Moskva, 18:263-273.

Jermy, T. (1957): A biocönózisok egyensúlyának kérdéséhez. Ållatt. Közl., Budapest, 46:91-98.

Jermy, T. & Szelényi, G. (1958): Az őszibúza állattársulásai. Ållatt. Közl., Budapest, 46:229-241.

Jermy, T. (1958): Ein Beitrag zur produktionsbiologischen Betrachtung der terrestrischen Biozönosen. Acta Zool. Hung., 4:135-155.

Jermy, T. (1958): Untersuchungen über Auffinden und Wahl der Nahrung beim Kartoffelkäfer (Leptinotarsa decemlineata Say). Entomol. Exp. Appl., 1:197-208.

Jermy, T. & Sáringer, Gy. (1959): A burgonyabogár magyarországi tápnövényei. Kisérl. Közl., 52/A, 95-116.

Jermy, T. (1959): A burgonyabogár elleni védekezés Magyarországon. Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, Budapest. 1.sz. 61-67.

Jermy, T. (1959): A burgonyabogár ökológiájával kapcsolatos újabb kutatások. Mezőgazdasági Világirodalom, Budapest. 1/4:73-76.

Jermy, T. (szerk.) (1961): Entomology and chemical plant protection. Proc. Conf. Sci. Problems Plant. Prot., Budapest, Vol.2, 453 pp.

Jermy, T. (1961): Über die Nahrungsspezialisation phytophager Insekten. Proc. Conf. Sci. Problems Plant Prot., Budapest, Vol.2, 327-332.

Jermy, T. (1961): On the nature of the oligophagy in Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta Zool. Hung., 7:119-132.

Jermy, T. (1961): Eine neue Rhagoletis-Art (Diptera: Trypetidae) aus den Früchten von Berberis vulgaris L. Acta Zool. Hung., 7: 133-137.

Jermy, T. (1961): Fitofág rovarok tájékozódása a fény iránya alapján. Állatt. Közl., Budapest, 48:57-63.

Jermy, T. (1961): Néhány szervetlen só rejektív hatása a burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata Say) imágóira és lárváira. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 8:121-    130.

Jermy, T. (1961): A fritlégy (Oscinella frit L.) 1959. évi kártétele a kukoricán Magyarországon. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 8:169-181.

Jermy, T. (1961): Kártevő rovarok rajzásának vizsgálata fénycsapdákkal. A növényvédelem idõszerű kérdései, 2:53-60.

Jermy, T. (1962): Erfahrungen bei der Züchtung der Raubwanze Perillus bioculatus F. und die Aussichten ihrer Einbürgerung in Ungarn. Verh. Int. Symp. Biol. Bekämpf. Kartoffelk., Ivanka pri Dunaji - Smolenice, 37-44.

Jermy, T. (1962): Schutz der Kartoffelbestände durch Abschreckung des Kartoffelkäfers. Verh. Int. Symp. Biol. Bekämpf. Kartoffelk., Ivanka pri Dunaji - Smolenice, 113-117.

Jermy, T. (1962): Preliminary observations on the natural enemies of Perillus bioculatus F. in Hungary (Heteroptera, Pentatomidae). Fol. Entomol. Hung., Budapest, 15:17-23.

Jermy, T. (1962): Über Einbürgerungsversuche mit Perillus bioculatus F. (Heteroptera, Pentatomidae) in Ungarn. Agronomoski glasnik, Zagreb, broj 5-6-7. 558-562.

Jermy, T. (1963): A kísérletes rovartani kutatások és feladataik Magyarországon. Fol. Entomol. Hung., 16/27: 401-416.

Jermy, T. (1964): Az almafa különböző pontjainak hőmérsékleti viszonyai különös tekintettel az almamoly (Cydia pomonella L.) egyedfejlődésének sebességére. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., Budapest, 9: 247-261.

Jermy, T. (1965): The role of rejective stimuli in the host selection of phytophagous insects. Proc.XIIth Int.Congr. Entomol., London, 1964, 547.

Schwartz, E. & Jermy, T. (1965): Vergleichende Untersuchungen über die DDT-Empfindlichkeit von Kartoffelkäfer-Populationen (Leptinotarsa decemlineata Say) verschiedener Herkünfte. Arch. Pflanzenschutz, 1: 5-37.

Jermy, T. (1966): Feeding inhibitors and food preference in chewing phytophagous insects. Entomol. Exp. Appl., 9:1-12.

Jermy, T. (1967): Experiments on the factors governing diapause in the codling moth, Cydia pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae). Acta Phytopath. Hung., 2: 49-60.

Jermy, T. & Matolcsy, Gy. (1967): Antifeeding effect of some systemic compounds on chewing phytophagous insects. Acta     Phytopath. Hung., Budapest, 2: 19-22.

Jermy, T. & Nagy, B. (1967): Laboratory experiments to control the cockchafer, Melolontha melolontha L., by the sterile male technique. Acta Phytopath. Hung., Budapest, 2: 211-217.

Jermy, T. (1967): Biológiai védekezés a növények kártevői ellen. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 196 pp.

Jermy, T., Hanson, F. E. & Dethier, V. G. (1968): Induction of specific food preference in lepidopterous larvae. Entomol. Exp. Appl., 11: 211-230.

Matolcsy, G., Sáringer, Gy., Gáborjányi, R. & Jermy, T. (1968): Antifeeding effect of some substituted phenoxy compounds on chewing and sucking phytophagous insects. Acta Phytopath. Hung., 3: 275-277.

Jermy, T. (1969): Behavioural and chemosensory background of host specificity in phytophagous insects. In: Insect-plant interactions. Nat. Acad. Sci., Washington, 38-39.

Jermy, T. & Nagy, B. (1969): Sterile-male technique studies in Hungary. In: Sterile male technique for eradication or control of harmful insects. IAEA, Wien, 91-95.

Jermy, T. (1971): On some behavioural aspects of host selection in phytophagous insects. Proc. XIIIth Int. Congr. Entomol., Moscow, 1968, 1: 390-391.

Jermy, T. & Nagy, B. (1971): Genetic control studies of Carpocapsa pomonella (Linnaeus) in Hungary. In: Application of induced sterility for control of lepidopterous populations. IAEA, Wien, 65-73.

Jermy, T. (1971): Genetic control experiments on the bean weevil, Acanthoscelides obtectus Say. In: Sterility principle for insect control or eradication. IAEA, Wien, 349-354.

Jermy, T. (1971): Biological background and outlook of the antifeedant approach to insect control. Acta Phytopath. Hung., 6: 253-260.

Jermy, T. (1971): Az ökológiai és etológiai kutatások helyzete és problémái. Állatt. Közl., Budapest, 58: 66-70.

Nagy, B. & Jermy, T. (1972): On the host plants and distribution of the codling moth (Laspeyresia pomonella L.) in Hungary with special regard to the sterile release method. Acta Phytopath. Hung., 7: 421-425.

Jermy, T. (1972): A peszticidek és a bioszféra. Állatt. Közl., Budapest, 59: 61-66.

Jermy, T., Nagy, B. & Reichart, G. (1972): Állattani kutatások. (A Növényvédelmi Kutató Intézet 25 éve). Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., 12: 15-68.

Szentesi, Å. & Jermy, T. (1973): A babzsizsik (Acanthoscelides obtectus Say) petéinek életképessége steril és fertilis hímekkel való párzás sorrendjétöl függően. A növényvédelem korszerűsítése, 7: 87-93.

Szentesi, Å., Jermy, T. & Dobrovolszky, A. (1973): Mathematical method for the determination of sterile insect population competitiveness. Acta Phytopath. Hung., 8: 185-191.

Jermy, T.(1974): Die Bedeutung der Lichtfallen für die Faunistik und die angewandte Entomologie. Fol. Entomol. Hung., 27(Suppl.): 71-84.

Jermy, T. & Nagy, B. (1974): Genetitsheskiy metod v borbe s vreditelyami rasteniy. In: Shumakov,E.M. et al. (eds): Biologitsheskie sredstva zashtshity rasteniy. Moskva,     "Kolos", 61-78.

Jermy, T. (1975): Az integrált védekezés fogalma és hazai alkalmazása. Növényvédelem, Budapest, 11: 337-352.

Jermy, T. (1975): Az agrárterületek néhány ökológiai problémájáról. Növényvédelem, Budapest, 11: 433-441.

Nagy, B. & Jermy, T. (1975): Habitat as a factor inducing diversity of populations in the codling moth and other orchard pests, and its relevance to genetic control methods. In: Sterility principle for insect control 1974. IAEA, Wien, 537-542.

Jermy, T. & Nagy, B. (1975): Genetikai védekezési módszer a növények kártevői ellen. In: Sumakov,E.M. és munkatársai: Biológiai növényvédelem. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 45-60.

Jermy, T. (1976): Insect - host-plant relationship - co-evolution or sequential evolution? Symp. Biol. Hung., 16:109-113.

Jermy, T. (szerk.)(1976): The host-plant in relation to insect behaviour and reproduction. Symp. Biol. Hung.,16, 322 pp.

Muschinek, G., Szentesi, Å. & Jermy, T. (1976): Inhibition of oviposition in the bean weevil. Acta Phytopath. Hung., 11: 91-98. pdf

Jermy, T. & Tóth, M. (1976): Etológia. A rovarok viselkedése és a növényvédelem. Élet és Tudomány, 31: 1070-1074.

Schoonhoven, L. M. & Jermy, T. (1977): A behavioural and electrophysiological analysis of insect feeding deterrents. In: McFarlane,N.R.(ed.): Crop Protection Agents - their Biological Evaluation. Academic Press, London, 133-146.

Jermy, T.  (1977): A kor követelményei. Magyar Tudomány, 22: 357-358.

Jermy, T. (1977): A szárazföldi ökoszisztémák hazai kutatásának néhány kérdéséről. MTA Biol. Tud. Oszt. Közl., 20: 447-458.

Jermy, T. (1977): "Biológiai egyensúly" -- pro és kontra. Búvár, 32(5): 230.

Jermy, T., Balázs, K., Kozár, F., Mészáros, Z., Mahunka, S. & Szentkirályi, F. (1977): Sravnitelnaya otsenka soobshtshestv nasekomykh v intensivnykh, ekstensivnykh proisvodsvennykh i priusadebnykh plantaciyakh jabloni. VII Mezdunarodniy simpozium po entomofaune Sredney Evropy. Tesisy dokladov, Leningrad, 42-43.

Jermy, T., Nagy, B. & Balázs, K. (1977): Az autocid módszer ökonómiai elemzése, különös tekintettel az almamolyra. Ann. Inst. Prot. Plant. Hung., 14: 79-94.

Nagy, B. & Jermy, T. (1976): Az iparszerű termelési rendszerek legfontosabb növényvédelmi kérdései. Növényvédelem, 12:1-8.

Jermy, T. & Szentesi, Á. (1978): The role of inhibitory stimuli in the choice of oviposition site by phytophagous insects. Entomol. Exp. Appl., 24: 458-471. pdf

Jermy, T., Nagy, B., Szalay-Marzsó, L., Reichart, G. & Kozár, F. (1978): Studies on the codling moth (Laspeyresia pomonella (L.)) and other apple pests in Hungary with regard to the possibilities of including the sterile insect technique into an integrated control scheme. Mitt. Biol. Bundesanst. Land- u. Forstw., Berlin, 180: 9-11.

Jermy, T. (1978): Az agroökoszisztéma-kutatás néhány elvi kérdéséről. Búvár, 33/1: 42.

Jermy, T. (1978): Rovaretológia és növényvédelem. MTA Biol. Oszt. Közl., 21: 79-93.

Jermy, T., Varjas, L. & Tóth, M. (1978): Rovarhormonok és feromonok gyakorlati alkalmazásának perspektívái. Kémiai közlemények, 50: 209-214.

Jermy, T. (1979): Az agroökoszisztéma-kutatás néhány elvi kérdéséről. Állatt. Közl., 66: 87-92.

Jermy, T. (1980): The introduction of Perillus bioculatus into Europe to control the Colorado potato beetle. EPPO Bull., 10(4): 475-479.

Jermy, T. (1980): Cycles of supraindividual biological systems and the spiral character of biological cycles. Acta Geologica Acad. Sci. Hung. 23: 284-285.

Brown, J. J., Jermy, T. & Butt, B. A. (1980): The influence of an alternate host plant on the fecundity of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera:     Chrysomelidae). Ann. Entomol. Soc. Am., 73: 197-199.

Jermy, T. & Tóth, M. (1980): A rovarok viselkedése és a környezetvédelem. In: Csányi,V. (szerk.): Kis etológia. Gondolat, Budapest, 103-109.

Rose, A. F., Butt, B. A. & Jermy, T. (1980): Polyacetylenes from the rabbitbrush, Chrysothamnus nauseosus. Phytochemistry, 19: 563-566.

Jermy, T., Butt, B. A., McDonough, L., Dreyer, D. L. & Rose, A. F. (1981): Antifeedants for the Colorado potato beetle. I. Antifeeding constituents of some plants from the sagebrush community. Insect Sci. Appl., 1: 237-242.

Balogh, J. & Jermy, T. (1981): Hungary. In: Kormondy,E.J. & McCormick,J.F. (eds): Handbook of Contemporary Developments in World Ecology. Greenwood Press, Westport, Conn., 186-204.

Jermy, T., Bernays, E. A. & Szentesi, Á. (1982): The effect of repeated exposure to feeding deterrents on their acceptability to phytophagous insects. Proc. 5th Int. Symp. Insect-Plant Relationships, Wageningen, 1982. Pudoc, Wageningen, 25-32. pdf

Jermy, T. (1982): Autökológia. Kártevők népességmozgalma (gradológia). In: Balás, G. & Sáringer, Gy. (szerk.): Kertészeti kártevők. Akadémiai Kiadó, Budapest, 118-138,     154-163.

Jermy, T. (1983): Multiplicity of insect antifeedants in plants. In: Whitehead, D. L. & Bowers, W. S. (eds): Natural Products for Innovative Pest Management. Pergamon Press, Oxford, 223-236.

Jermy, T. (1984): On the evolution of insect-host plant systems. Verh. SIEEC X. Budapest, 1983. 13-18.

Jermy, T. (1984): Evolution of insect/host plant relationships. Am. Nat., 124: 609-630.

Jermy,T. (1985): Is there competition between phytophagous insects? Z. Zool. Syst. Evol.-Forsch., 23: 275-285.

Szentesi, Å. & Jermy, T .(1985): Antifeedants of the Colorado potato beetle: An overview and outlook. Mass. Agric. Exp. Sta. Bull., Nr. 704. 17-27.

Horváth, J., Jermy, T. & Szentesi, Å. (1986): A rövidtávú illatorientáció szerepe a burgonyabogár tápnövénykeresésében szabadföldön. Növényvédelem, 20: 256.

Jermy, T. (1987): The role of experience in the host selection of phytophagous insects. In: Chapman, R. F., Bernays, E. A. & Stoffolano, J. G. Jr. (eds): Perspectives in Chemoreception and Behavior. Springer Verlag, New York, 143-157.

Jermy, T., Horváth, J. & Szentesi, Å. (1987): The role of habituation in food selection of lepidopterous larvae: the example of Mamestra brassicae L. (Lepid., Noctuidae). In: Labeyrie, V., Fabres, G. & Lachaise, D. (eds): Insects-Plants. Junk Publishers, Dordrecht, 231-236.

Jermy, T. (1987): Gondolatok a koevolúcióról. In: Tolnai, M. (szerk.): Értekezések és Emlékezések. Akadémiai Kiadó, Budapest, 44 pp.

Jermy, T. (1988): Can predation lead to narrow food specialization? Ecology 69: 902-904.

Jermy, T., Szentesi, Á. & Horváth, J. (1988): Host plant finding in phytophagous insects: the case of the Colorado potato beetle. Entomol. Exp. Appl., 49: 83-98.

Jermy, T. & Balázs, K. (szerk.) (1988-1990): A növényvédelmi állattan kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1.köt. (1988), 443 pp., 2.köt. (1989), 304 pp., 3.köt (1990), 673 pp.

Jermy, T., Lábos, E. & Molnár, I. (1990): Stenophagy of phytophagous insects - a result of constraints on the evolution of the nervous system. In: Maynard-Smith, J. & Vida, G. (eds): Constraints on the Dynamics of Evolution. University of Manchester Press, 157-166.

Szentesi, Á. & Jermy, T. (1990): The role of experience in host plant choice by phytophagous insects. In: Bernays,E.A. (ed.) Insect-Plant Interactions, Vol.2, CRC Press, Boca Raton, 39-74.

Jermy, T. (1990): Preface. In: K. A. Spencer: Host specialization in the world Agromyzidae (Diptera). Kluwer Academic Press, Dordrecht, IX-X.

Jermy, T. (1990): Prospects of the antifeedant approach to pest control - a critical review. J. Chem. Ecol. 16: 3151-3166.

Jermy, T. (1991): Evolutionary interpretations of insect-plant relationships - a closer look. In: Szentesi,Á. & Jermy,T. (eds): Insects - Plants '89. Proc. 7th Int. Symp. on     Insect-Plant Relationships, Budapest, 1989. Symp. Biol. Hung. 39: 301-311.

Jermy, T. & Butt, B. A. (1991): Method for screening female sex pheromone extracts of the Colorado potato beetle. Entomol. Exp. Appl. 59: 75-78.

Szentesi, Á. & Jermy, T. (eds) (1991): Insects - Plants ‘89. Proceed. 7th Symp. Insect-Plant Relationships. Symp. Biol. Hung. 39(1990). Akadémiai Kiadó, Budapest, XIII + 577 pp.

Jermy, T. (1991): The Network on Insect-Plant Interactions of the European Science Foundation. Acta Phytopath. Entomol. Hung., 26: 433-436.

Kozár, F., Samu, F. & Jermy, T. (1992): Az állatok populációdinamikája. Akadémiai Kiadó, Budapest, 163 pp.

Jermy, T. (1993): Evolution of insect-plant relationships - a devil’s advocate approach. Entomol. Exp. Appl., 66: 3-12.

Szentesi, Á. & Jermy, T (1993): A comparison of food-related behaviour between geographic populations of the Colorado potato beetle (Coleoptera, Chrysomelidae), on six solanaceous plant species. Entomol. Exp. Appl., 66: 283-293.

Jermy, T. & Balázs, K. (szerk.) (1993-1994): A növényvédelmi állattan kézikönyve. 4. köt. (1993), 831 pp., 5. köt. (1994) 376 pp. Akadémiai Kiadó, Budapest

Jermy, T. (1994): Hypotheses on oligophagy: how far the case of the Colorado potato beetle supports them. In: Jolivet, P. H., Cox, M. L. & Petitpierre, E. (eds): Novel aspects of the biology of Chrysomelidae. Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, pp. 129-139.

Szentesi, Á. & Jermy, T. (1995): Predispersal seed predation in leguminous species: seed morphology and bruchid distribution. Oikos, 73: 23-32. pdf

Szentesi, Á., Jermy, T. & Takács, V. (1996): Niche relations in Vicia-inhabiting Bruchus spp. Entomol. Exp. Appl., 80: 152-155.

Jermy, T. & Balázs, K. (szerk.)(1996): A növényvédelmi állattan kézikönyve. 6. köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 307 pp.

Schoonhoven, L. M., Jermy, T. & van Loon, J. J. A. (1998): Insect-Plant Biology. From Physiology to Evolution. Chapman & Hall, London, XI + 409 pp.

Jermy, T. (l998): The major transitions in evolution: what has driven them? Trends Ecol. Evol., 13: 199-200.

Jermy T. (1998): Befolyásolja-e a fénycsapda a rovarok egyedsűrűségét a természetben?      Növényvédelem, 34: 225-228.

Szentesi Á. & Jermy T. (1998): Leguminosae-fajokon élő magfogyasztó rovar-guildek: közösségszerkezet és kölcsönhatások. In: Fekete, G. (szerk.): A közösségi ökológia frontvonalai. Scientia, Budapest, 105-113.

Jermy, T. (1999): Deep flowers for long tongues: a final word. Trends Ecol. Evol., 14: 34.

Jermy, T. (1999): Journal rejection rates. British Ecol. Soc., Bull., 30/1: 13-14.

Szentesi Á. & Jermy T. (1999): A preferencia értékelésének prolémái. Állatt. Közl., 84: 3-19.

Podlussány, A., Jermy, T. & Szentesi, Á. (2001): On the leguminous host plants of seed predator weevils (Coleoptera: Apionidae, Curculionidae) in Hungary. Acta Zool. Hung., 47: 285-299.

Darvas, B., Dely-Draskovits, Á., Ackland, D.M. & Jermy, T. (2001): Anthomyiidae (Diptera) species new to Hungary. Folia Entomol. Hung., 62: 307-312.

Jermy T. & Szentesi Á. (2002): A tonkini óriás-zsizsik [Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)] felbukkanása hazánkban. Növényvédelem, 38: 346-348.

Jermy, T., Szentesi, Á. & Anton, K.-W. (2002): Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904) (Coleoptera: Bruchidae) first found in Hungary. Folia Entomol. Hung., 63: 49-51

.
Jermy T. & Nagy B. (2002): Állattani kutatások a Növényvédelmi Kutatóintézetben (1880-2002). Állattani Közlem., 87: 79-110.

Szentesi, Á., Weber, D. C. & Jermy, T. (2002): Role of visual stimuli in host and mate location of the Colorado potato beetle. Entomol. Exp. Appl., 105: 141-152.

Jermy, T. & Szentesi, A. (2003): Evolutionary aspects of host plant specialisation -- a study on bruchids (Coleoptera: Bruchidae). Oikos, 101: 196-204.


Szentesi, Á. & Jermy, T. (2003): Predispersal seed predation and seed limitation in an annual legume. Basic Appl. Ecol., 4: 207-218.

Jermy, T. & Papp, L. (2003): The message of János Balogh the ecologist and the science politician. Acta Zool. Hung., 49: 317-321.

Schmera, D., Tóth, M., Subchev, M., Sredkov, I., Szarukán, I., Jermy, T. & Szentesi, Á. (2004): Importance of visual and chemical cues in the development of an attractant trap for Epicometis (Tropinota) hirta Poda (Coleoptera: Scarabeidae). Crop Prot., 23: 939-944.

Szentesi, Á., Schmera, D. & Jermy,T. (2006): Spatial and temporal organisation of the pre-dispersal seed predator guild in a perennial legume, Vicia tenuifolia. Ecol. Entomol., 31: 114-122.


Jermy, T., Szentesi, Á., Tóth, M. & Szőcs, G. (2006): Pest control: From chemical ecology to evolution. A Hungarian perspective. Acta Phytopath. Entomol. Hung., 41: 121-135.

Jermy, T. (2006): Is ecology doomed? British Ecol. Soc., Bull., 37(4): 41-42.

Schmera,D. Á. Szentesi & T. Jermy. 2007. Within field movement of overwintered Colorado potato beetle: a patch-based approach. Journal of Applied Entomology 131(1), 34-39. 
Copyright © 2009. Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, Bogárgyűjtemény
webmaster: György, Zoltánmouseover