Pifkó, Dániel


Pifkó DánielList of publication:

VOJTKÓ A., SCHMOTZER A., PIFKÓ D., FARKAS T. (1998): A Carex hartmanii Cajander újabb előfordulása és más kiegészítések a Tornense flórájának és vegetációjának ismeretéhez (The new occur of Carex hartmannii Cajander and other additions to the knowledge of flora and vegetation of Tornense) – Kitaibelia 3 (2) 235–241. 


BARINAZ. – PIFKÓ D. (2001): Csikófark a Cserehátban – Kitaibelia 6 (2) 405.

SOMLYAY L. – PIFKÓ D. (2002): A Lathyrus pallescens (Bieb) C. Koch Magyarországon, és más adatok a Budai-hegység flórájának ismeretéhez (The Lathyrus pallescens (Bieb) C. Koch in Hungary and other data to the flora of the Buda Mts) – Kitaibelia 7(2) 237–245.
 
PIFKÓ, D., SOMLYAY, L., LŐKÖS, L. (2003): Adatok a Zempléni-hegység flórájához – Kitaibelia 8: 187.

PIFKÓ D. (2004): Adatok a hazai Chamaecytisus fajok ismeretéhez I. (Data to the knowledge of the Hungarian Chamaecytisus species I.) – Flora Pannonica 2 (2): 25-36.

PIFKÓ D. (2004): Plant types of SÁNDOR JÁVORKA in the Hungarian Natural History Museum in Budapest (BP) IV. – Annals hist.-nat Mus. natn. hung. 96: 63-71. 
 
PIFKÓ D. – BARINA Z. (2004): Adatok a Bükkalja flórájához (Floristic data of territory of the „Bükkalja” region) – Kitaibelia 9 (1): 151-164.

PIFKÓ D. (2005): Taxonomic revision and typification of Cytisus (Leguminosae) in the Herbarium Carpato-Pannonicum in Budapest (BP) – Annals hist.-nat Mus. natn. hung. 97: 21–32. 

PIFKÓ D. (2005): Adatok a hazai Chamaecytisus-fajok ismeretéhez II. (Data to the knowledge of the Hungarian Chamaecytisus species II.) – Flora Pannonica 3(1): 163–174. 


PIFKÓ D. – PAPP L. (2006): Adatok a hazai Chamaecytisus-fajok ismeretéhez III. Chamaecytisus rochelii (Wierz.) Rothm.Magyarországon. (Data to the knowledge of the Hungarian Chamaecytisus species III Chamaecytisus rochelii (Wierz.) Rothm. in Hungary) – Flora Pannonica 4 121-130. 

BAUER N. – PIFKÓ D. (2007): Emlékezés Feichtinger Sándorra (1817–1907) – Kitaibelia 12(1): 3-8.

BARINA Z., CSIKY J., FARKAS S., JAKAB G., KIRÁLY G., LÁJER K., MESTERHÁZY A., MOLNÁR V. A., NAGY J., NÉMETH CS., PÁL R., PIFKÓ D., PINKE GY., SCHMOTZER A., SOMLYAY L., SRAMKÓ G., VIDÉKI R., VOJTKÓ A. (2007): Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai (Red list of the vascular flora of Hungary) – Saját kiadás, Sopron, 73 pp. link

BARINA Z. – PIFKÓ D. (2007): Botanikai kutatások a Visegrádi-hegységben (Botanical research in the Visegrád Mountains) – Kitaibelia 12(1): 9-25.

PIFKÓ D. (2007): Kitaibel’s Cytisus taxa – Studia bot. hung. 38: 11–32.

PIFKÓ D. (2007): Taxonomic revision and typification of Genista (Leguminosae)in the Herbarium Carpato-Pannonicum in Budapest - – Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 99: 23-28.

BARINA, Z., – PIFKÓ, D. (2008): Additions and amendments to the flora of Albania. – Willdenowia 38(2): 455–464. 

BARINA, Z. – PIFKÓ, D. (2008): Distribution of Sedum amplexicaule subsp. tenuifolium in Albania. – Buletini i Shkencave Natyrore 5: 206–214.

KORSÓS, Z. – BARINA, Z. – PIFKÓ, D. (2008): First record of Vipera ursinii graeca in Albania (Reptilia, Serpentes, Viperidae). – Acta Herpetologica 3(2): 167-173.

PIFKÓ, D. (2008): Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. in Transcarpathia (Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. у Закарпатті). -– In: Phytodiversity of the Carpathians: modern state, conservation and restoration International scientific Conference dedicated to the 15th anniversary of the Laboratory for Environmental Protection of Uzhgorod National University (September 11-13, Uzhgorod, Ukraine), Uzhgorod, Lira, p. 127-129.

PIFKÓ, D. (2008): The herbarium of Endre Jeney (1934–2004) II. Leguminosae – Studia Botanica Hungarica 39: 149-170.

BARINA, Z. - PIFKÓ, D. (2008): New or interesting floristical records from Albania. - Acta botanica Hungarica, 50(3-4): 231-236.

PIFKÓ, D. (2009): Chamaecytisus, Corothamnus, Primulaceae, Linaceae, Plumbaginaceae In.: Király G. (szerk.): Új magyar füvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. [New Hungarian Herbal. The Vascular Plants of Hungary. Identification key.] – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 p.

Abstract:

1. MATUS G., BARINA Z., TÖRÖK P., PIFKÓ D., FILIPPOV P., KUN A. ALMÁDI L., SULYOK J. (2001): Physocaulis nodosus (L. Tausch (Apiaceae) a Kárpát-medencében és környékén. / Physocaulis nododsus (L. Tausch (Apiaceae) in the Carpathian Basin an its surroundings. II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. Magyar Biológiai Társaság – Magyar Természettudományi Múzeum, / 2nd Biological Symposium of the Carpathian Basin, Hungarian Biological Society-Hungarian Natural History Museum Budapest, 2001. november 20-22., pp. 117-119.

2. PIFKÓ D. – BARINA Z. (2002): Flórakutatás a Bükkalján – Aktuális flóra– és vegetációkutatás a Kárpát-medencében V., Pécs, pp. 24.

3. SOMLYAY L. – PIFKÓ D. (2002): A Lathyrus pallescens (Bieb) C. Koch Magyarországon, és más adatok a Budai-hegység flórájának ismeretéhez. – Aktuális flóra– és vegetációkutatás a Kárpát-medencében V., Pécs 2002, pp. 123.

4. BARINA Z. – PIFKÓ D. (2004): Adatok a Zsámbéki-medence flórájához. – Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VI. (Keszthely, 2004. február 26-29.; poszter-összefoglaló).

5. BARINA Z. – PIFKÓ D. (2005): Data to the flora of Golija Mts. (Serbia). – 8th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions; Niš; Abstracts, pp. 34–35.

6. BARINA Z. – PIFKÓ D. – SCHMIDT D. (2006): Gyűjtőúton az Ostrovica hegységben (Dél-Albánia). In Lőkös L. (szerk.): Növénytani szakülések – Botanikai Közlemények  92: 234-235.

7. BARINA Z. – PIFKÓ D. – SCHMIDT D. (2006): Data on the flora of Ostrovica Mountains (South-Albania) – Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation Book of abstracts Sofia, Sofia pp. 265-266.

8. BARINA Z. – PIFKÓ D. – KIRÁLY G. (2006): Data on the flora of Griba Mountains (South-Albania) Plant, fungal and habitats diversity investigation and conservation Book of abstracts Sofia, Sofia pp. 265.

9. PIFKÓ D. – PAPP L. (2006): A Chamaecytisus rochelii (Wierzb. ex Griseb. et Schenk) Rothm. Magyarországon Kitaibelia 2006. 11(1) pp. 72.

10. BARINA Z. – PIFKÓ D. (2008): Albánia flórakutatásának eredményei 2006-2007. In: Lőkös L. (szerk.) Növénytani szakülések – Botanikai Közlemények 94: 210.

11. FEHÉR, Z., BARINA, Z., DÁNYI, L., KONTSCÁN, J., LŐKÖS, L., MURÁNYI, D., PAPP, B. & PIFKÓ, D. (2008): Exploration of the Balkan’s wildlife: a long-term project in the Hungarian Natural History Museum. – III International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro. The book of Abstracts and programme, pp. 99–100.

12. FEHÉR Z, BARINA Z, ERŐSS Z, HUNYADI A, HUSZÁR T, MURÁNYI D, PÁLL-GERGELY B, PIFKÓ D, SCHMIDT D (2008): Unexpected occurrence of an Anatolian species, Multidentula squalina (L. Pfeiffer, 1848) (Mollusca: Gastropoda: Enidae), in Albania. [poster presentation].

13. PIFKÓ D. (2008): Áttekintés a Chamaecytisus nemzetség hazai taxonjairól (An outline on the Hungarian Chamaecytisus taxa) – Melléklet a Kitaibelia XIII. évf., 1. szám Vol. 13, No. 1. kötethez, oldalszámozás nélkül.


Department of Botany, Hungarian Natural History Museum

H-1476 Budapest, Pf. 222, Hungary
personal pageCopyright © 2009. Hungarian Natural History Museum, Department of Zoology, Coleoptera Collection
webmaster: György, Zoltán


mouseover