György, Zoltán

György Zoltán

1979. augusztus 8-án születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképzőben kezdtem, ahol 1997. június 13-án általános kertészérettségit, majd október 15-én dísznövénykertész szakmunkásbizonyítványt szereztem. 

Később a Kecskeméti Főiskola Kertészmérnöki karának Gyümölcs- és Szőlőtermesztő Szakirányán folytattam tanulmányaimat, ahol 2001. július 2-án kertészmérnöki (B.Sc.) oklevelet szereztem. Szakdolgozatomat a Növényvédelmi Tanszéken írtam „A szőlő rovarkártevői” címmel. 

2002-ben polgári katonai szolgálatosként kerültem jelenlegi munkahelyemre, a Magyar Természettudományi Múzeum, Állattárának Bogárgyűjteményébe, ahol preparátorként és gyűjteménykezelőként dolgozom. Múzeumi preparátori szakképesítésemet 2005. november 8-án szereztem. Munkám elsősorban gyűjteményrendezés, állagmegóvás, de emellett taxonómiával, faunisztikával tudományos illusztrációk készítésével és életmódkutatással is foglalkozom.György Zoltán
Főérdeklődési területem a zsizsikformák (Chrysomelidae: Bruchinae, korábban önálló családként tárgyalt Bruchidae [zsizsikek]) vizsgálata, de elsősorban Magyarországi vonatkozásban érdekelnek az áleszelényfélék (Nemonychidae), levélsodrófélék (Attelabidae), eszelényfélék (Rhynchitidae), rezedabogárfélék (Urodonidae), orrosbogárfélék (Anthribidae), dögbogárfélék (Silphidae), homokfutrinka-formák (Carabidae: Cicindelinae). 2005 óta tagja vagyok a Magyar Rovartani Társaságnak, és még abban az évben csatlakoztam Jermy Tibor és Szentesi Árpád több mint tizenhét éve tartó programjához, amelynek célja a tápnövények és a zsizsikek kapcsolata. Ezt követően 2006-ban alakult meg a Magfogyasztó Rovarközösségeket Vizsgáló Csoport.


Részvételdiákköri konferenciákon:

XXVII. Tudományos Diákköri Konferencia, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar 2001. május 9., II. szekció: Futóbogarak lábrajzolata, rovarábrázolás, I. helyezés.

I. Országos Művészeti és Művészettudományi Diákköri Konferencia, Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest, 2003. április 23–26., grafika-fotó szekció: Futóbogarak lábrajzolata, rovarábrázolás, II. helyezés.

Poszter:

A tarka lepényfazsizsik (Megabruchidius tonkineus) biológiája. 3. Szünzoológiai Szimpózium, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2007. március 5–6.
A szinpózium pósztereinek összefoglalói Előadások:

Magyar Rovartani Társaság 746. ülése, György Zoltán:  Új eredmények a hazai zsizsikek    kutatásában (25 perc).

Hagyományőrző és Természetismeretisátortábor Tápiógyörgye: Ismeretterjesztő gyakorlati    foglalkozás

Törökvész Úti Általános Iskola : Föld napja, Állatok világnapja

Magyar Rovartani Társaság 760. ülése, XXX. Magyar Rovarászati Napok, György Zoltán: Behurcolt zszizsikfajok hazánkban (20 perc).

Magyar Rovartani Társaság 765. ülése, György Zoltán: Magyarországi orrosbogarak,    Anthribidae.

Magyar Rovartani Társaság 771. ülése, XXXI. Magyar Rovarászati Napok,György Zoltán: Magyarországi eszelényfélék, áleszelény-félék, levélsodrófélék  (15 perc).Múzeumpedagógiai tevékenység:


A magyar Természettudományi Múzeum kiállításán szervezett, népszerű programmá vált  a
" Bepillantás a múzeum kulisszatitkaiba - avagy kérdezd a csodabogarakat a csodabogarakról" címmel tartott foglalkozás, ahol gyűjteményi munkatársak engednek bepillantást munkájukba. A bogaras foglalkozásokat próbálom látványosan megrendezni, lehetőség van mikroszkópizálásra (kamerás kivetitéssel), rengeteg színes fotó és látványos preparátumok várják a látogatókat.  A bogaras foglalkozásaim időpontjait itt  itt mindig feltüntetem. 2006-ban három alkalommal,  2007-ben Október 4-én, 2008-ban 2 alkalommal (Május 22, Junius 26) tartottam foglalkozást. 2009-ben Március 12-én és Április 23-án tartok foglalkozást.E-mail: gyorgy_at_zoo.zoo.nhmus.hu . A SPAM elkerülése érdekében a pirossal jelölt részt @-al helyetesítsd.

 

Postacím:
Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, Bogárgyűjtemény, 1088 Budapest, Baross u. 1


Személyes honlapPublikációs lista:

1. György, Z. & Podlussány, A.(2005): Notes on Curculionoidea of Hungary (Coleoptera: Anthribidae, Erirhinidae, Curculionidae, Scolytidae) – Folia Entomologica Hungarica 66: 57–62.   

2. György, Z. & Merkl, O. (2005): Seed beetles preserved in the Savaria Museum, Hungary, with a National Checklist of the family (Coleoptera: Bruchidae) – Praenorica Folia Historico-Naturalia 8: 65–78  

3. György, Z. (2006): Új zsizsikfaj a júdásfán – Kertészet és Szőlészet 55. évfolyam 34: 14


4. Merkl, O & Sár, J. & György, Z (2006): Hatvanhat bogárcsalád fajai a Mecsekből (Coleoptera) Folia comloensis 15: 115–172. ISSN 0236–8927

5. György, Z (2006):  Checklist of Hungarian Anthribidae and Urodontidae (Coleoptera) – Folia Entomologica Hungarica 67: 63–67. 

6. György, Z (2007): To the biology of the honey locust seed beetle, Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) – Folia Entomologica Hungarica 68: 89–96.

7. György, Z  (2008): A Bakonyi Természettudományi Múzeum bogárgyűjteménye: Chrysomelidae (Bruchinae), Anthribidae, Urodontidae (Coleoptera) –  Folia Musei Historico - Naturalis Bakonyiensis 25: 81–87.

8. György, Z (2008): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye. Zsizsikek (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae)Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 32: 179-181. 

9.
 
Podlussány, A. & György, Z.  (2008): A Mátra Múzeum bogárgyűjteménye. Coleoptera: Curculionoidea: Anthribidae, Apionidae, Attelabidae, Curculionidae, Nanophyidae, Rhynchitidae, Scolytidae, Urodontidae Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 32: 183-200. 

10. György Z.. (2008): Anthribidae, Bruchidae,  Pp. 295. Silphidae, Pp. 256. – In: Merkl, O. 2008: Data to the knowledge on the beetle fauna of Maramureş, Romania (Coleoptera). Studia Universitatis Vasile Goldiş, Seria Ştiinţele Vieţii (Life Science Series) 18(Supplement): 243–311.


11. Szöllősi-Tóth Petra & György Z.  (2009): Checklist of Dryinidae of Hungary (Hymenoptera). – Folia entomologica hungarica 70: 199–217. 

12. Szöllősi-Tóth Petra & György Z.  (2009): Az ollósdarazsak kutatása Magyarországon. [Research on the family Dryinidae in Hungary.] – In: GALLÉ, L. (ed.): Entomológia: kutatás, szemléletformálás, ismeretterjesztés. Móczár László köszöntése 95. születésnapján. [Entomology: research, developing views, popularization. Celebration of the 95th birthday of László Móczár.] Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszéke, Szeged, pp. 164–172.
Copyright © 2009. Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár, Bogárgyűjtemény
webmaster: György, Zoltán


mouseover